home   |    motor   |    camper   |    camperplaatsen   |    vakantie   |    korte trips   |    Garmin   |    links   |   last changes  |   zoeken
 

Ingeven co÷rdinaten als bestemmingspunt bij 2610
 
Bij de Garmin 2610 is het niet mogelijk om rechtstreeks co÷rdinaten in te geven als bestemmingspunt. Toch is dit via een kleine omweg wel mogelijk. Hieronder wordt deze werkwijze behandeld. Helaas kan dit apparaat alleen maar omgaan met 1 soort co÷rdinaten en wel graden, minuten, seconden (eventueel met tienden seconden)

 

 

Werkwijze:
 
  • Houd de bovenste knop "page" iets langer ingedrukt. Dit is dus "markeren" of inbrengen als waypoint.
     

 
  • Verander de naam van het waypoint door met de vinger in het kader van de naam het waypoint te tippen. In onderstaand voorbeeld staat daar 011. Deze kan vervangen worden door een begrijpelijke naam.

 

 

 

 

  • Vervang op dezelfde manier co÷rdinaten van het nieuwe waypoint door de gewenste co÷rdinaten waar men heen wil rijden door met de vinger in het kader "positie" te tippen. Gebruik uiteraad dan wel het cijfermatige tabblad.
     
  • Tip met vinger op "ga naar" indien je direct naar die co÷rdinaten wilt navigeren of op "weergeven" indien je die positie eerst wilt bekijken.

 

 

motor pagina | garmin pagina